KOŃSKI PARK

Jazdy konne, wakacje, pikniki ...

Ostatnie newsy

Partnerzy

Zasady uczestnictwa w zajęciach jeździeckich w stajni Koński Park

 

 

1. Stajnię „Koński Park” prowadzi firma Otium Barbara Deluga.

2. Wymagane jest, aby wszystkie osoby biorące udział w zajęciach jeździeckich posiadały aktualne ubezpieczenie NNW (szkoła jazdy nie zapewnia takiego ubezpieczenia).

3. Zalecamy wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej związanej z amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych np.: ubezpieczenia Polish Prestige.

4. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach jeździeckich są zobowiązane do noszenia               na głowie kasku z trzypunktowym zapięciem przez cały okres pobytu na terenie stajni (możliwość bezpłatnego wypożyczenia kasku na miejscu).

5. Uczestnictwo w zajęciach jeździeckich osób poniżej 18 r.ż. możliwe jest tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Konia do jazdy przydziela instruktor w dniu zajęć.

7. W roku 2019 zajęcia nie odbywają się w środy oraz w dniach: 01.01, 06.01, 19.03, 21.04, 22.04, 01-03.05, 20.06, 29.07-04.08, 01.11, 11.11, 24-26.12 i  31.12.

8. Zajęcia karnetowe odbywają się co najmniej raz w tygodniu, co tydzień tego samego dnia o tej samej  porze, chyba że zostanie to ustalone inaczej z instruktorem. Dni wyszczególnione w punkcie 7 nie wliczają się do karnetu.

9. Zajęcia jeździeckie trwają 60 minut. Osoby potrafiące samodzielnie przygotować konia do jazdy mogą przyjść 30 minut przed umówioną godziną zajęć, aby wyprowadzić, wyczyścić i ubrać konia. Osoby niepotrafiące samodzielnie przygotować konia robią to wraz z instruktorem w ramach zajęć jeździeckich.

10. Zajęcia karnetowe nie obejmują skoków większych lub równych 40 cm.

11. Zajęcia skokowe osób poniżej 18 r.ż. odbywają się wyłącznie w jeździeckich kamizelkach asekuracyjnych.

12. Płatności za zajęcia karnetowe należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto. Płatności za pojedyncze lekcje należy dokonać przelewem przed zajęciami.

13. Lekcje karnetowe można odrobić, wyłącznie w przypadku odwołania ich z co najmniej jednodniowm wyprzedzeniem.

14. Stajnia Koński Park zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów uczestnikom zajęć w celu wykorzystania ich na stronie internetowej www.konskipark.pl oraz w innych materiałach promocyjnych.

 

15. Stajnia Koński Park zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.